Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
employé(e)
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
au chômage
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
entrepreneur
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
stagiaire
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
bénévole
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
consultant(e)
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
un congé maternité
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
un congé paternité
Type verlof
การลาป่วย
un congé maladie
Type verlof
การหยุดงานเอง
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties