Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
Mi estas ________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
dungata
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
senlabora
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
entreprenisto
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
memdungito
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
internulo
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
volontulo
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
konsilisto
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mi havas____________ kontrakton.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
plentempan
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
parttempan
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
limigitan
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
permanentan
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
sezonan
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kiam mi ricevas mian salajron?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi ŝatus peti _________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
akuŝferion
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
akuŝferion (por patro)
Type verlof
การลาป่วย
malsanan salajron
Type verlof
การหยุดงานเอง
feritagojn
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kiu diros min ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
kiom mia repago estas
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
se mi ŝuldas pli imposton
Belastingteruggaveopties