Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Am I eligible to work in [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Do I need a social security number before I start working?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do I need a work permit?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
What is the national minimum wage?
Navragen wat het minimumloon is van het land
ฉันเป็น ___________________
I am ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
ผู้มีงานทำ
employed
Type arbeidspositie
ผู้ว่างงาน
unemployed
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบการ
an entrepreneur
Type arbeidspositie
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed
Type arbeidspositie
เด็กฝึกงาน
an intern
Type arbeidspositie
อาสาสมัคร
a volunteer
Type arbeidspositie
ที่ปรึกษา
a consultant
Type arbeidspositie
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
I would like to register as a freelance professional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
What type of employment contract do you have?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
I have a ______________ contract.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
เต็มเวลา
full-time
Type arbeidsovereenkomst
นอกเวลา
part-time
Type arbeidsovereenkomst
มีกำหนดเวลา
fixed-term
Type arbeidsovereenkomst
พนักงานประจำ
permanent
Type arbeidsovereenkomst
ตามช่วงเวลา
seasonal
Type arbeidsovereenkomst
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
When do I get my paycheck?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
I would like to ask for _________.
Verlof aanvragen
การลาคลอด
maternity leave
Type verlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
paternity leave
Type verlof
การลาป่วย
sick leave
Type verlof
การหยุดงานเอง
days off
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
I would like to have some information on taxation.
Navragen van belastingen
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
I would like to report my earnings.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
When is the deadline to send my tax return?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Who will let me know ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
how much my refund is
Belastingteruggaveopties
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
if I owe more tax
Belastingteruggaveopties