Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Asgari ücret ne kadar?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
Ben ___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
çalışıyorum
Type arbeidspositie
desempleado
işsizim
Type arbeidspositie
empresario
girişimciyim
Type arbeidspositie
autónomo
serbest meslek sahibiyim
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
stajyerim
Type arbeidspositie
voluntario
gönüllüyüm
Type arbeidspositie
asesor
danışmanım
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
Sözleşmem ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
tam zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
yarı zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
süreli sözleşme
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
kalıcı
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
mevsimlik
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
annelik izni
Type verlof
la baja por paternidad
babalık izni
Type verlof
la baja por enfermedad
hastalık izni
Type verlof
días libres
günlük izin
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
geri ödeme miktarı
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Belastingteruggaveopties