Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
Я___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
имеющий работу
Type arbeidspositie
desempleado
безработный
Type arbeidspositie
empresario
предприниматель
Type arbeidspositie
autónomo
частный предприниматель
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
практикант
Type arbeidspositie
voluntario
волонтер
Type arbeidspositie
asesor
советник
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
полная занятость
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
неполная занятость
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
фиксированный
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
долговременный
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
сезонный
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
декретный отпуск
Type verlof
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Type verlof
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Type verlof
días libres
выходные дни
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Belastingteruggaveopties