Roemeens | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
Pot lucra în [țara]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Am nevoie de permis de muncă?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Care este salariul minim pe economie?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
Sunt ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
angajat
Type arbeidspositie
desempleado
neangajat
Type arbeidspositie
empresario
antreprenor
Type arbeidspositie
autónomo
independent
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
practicant
Type arbeidspositie
voluntario
voluntar
Type arbeidspositie
asesor
consultant
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
Am contract de ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
normă întreagă
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
jumătate de normă
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
pe perioadă determinată
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
pe perioadă nedeterminată
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
temporar
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Când primesc salariul?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
concediu maternal
Type verlof
la baja por paternidad
concediul paternal
Type verlof
la baja por enfermedad
concediu medical
Type verlof
días libres
zile libere
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Aș dori câteva informații despre taxe.
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Aș dori să-mi declar venitul.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
Cine mă va informa de ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
cât este rambursarea
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
dacă datorez mai mult
Belastingteruggaveopties