Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
werkende
Type arbeidspositie
desempleado
werkloos
Type arbeidspositie
empresario
een ondernemer
Type arbeidspositie
autónomo
een zelfstandige
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
een stagair
Type arbeidspositie
voluntario
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
asesor
een consultant
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
permanente
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
moederschapsverlof
Type verlof
la baja por paternidad
vaderschapsverlof
Type verlof
la baja por enfermedad
ziekteverlof
Type verlof
días libres
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties