Koreaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
Type arbeidspositie
desempleado
Type arbeidspositie
empresario
Type arbeidspositie
autónomo
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
voluntario
Type arbeidspositie
asesor
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
Type verlof
la baja por paternidad
Type verlof
la baja por enfermedad
Type verlof
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties