Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mi a minimálbér?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
___________________vagyok.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
alkalmazott
Type arbeidspositie
desempleado
munkanélküli
Type arbeidspositie
empresario
vállalkozó
Type arbeidspositie
autónomo
egyéni vállalkozó
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
gyakornok
Type arbeidspositie
voluntario
önkéntes
Type arbeidspositie
asesor
szaktanácsadó
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
______________ szerződésem van.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
teljes munkaidős
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
részmunkaidős
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
határozott idejű
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
állandó
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
szezonális
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Mikor kapok fizetést?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
Szeretnék_________igényelni.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
szülési szabadság
Type verlof
la baja por paternidad
apasági szabadság
Type verlof
la baja por enfermedad
betegszabadság
Type verlof
días libres
szabadnap
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
mennyi a visszatérítés?
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
mennyit kell még fizetnem?
Belastingteruggaveopties