Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
μισθωτός
Type arbeidspositie
desempleado
άνεργος
Type arbeidspositie
empresario
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
autónomo
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
voluntario
εθελοντής
Type arbeidspositie
asesor
σύμβουλος
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
άδεια μητρότητας
Type verlof
la baja por paternidad
άδεια πατρότητας
Type verlof
la baja por enfermedad
επίδομα ασθενείας
Type verlof
días libres
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties