Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
Tarvitsenko työluvan?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Mikä on maan minimipalkka?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
Minä olen ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
työllistynyt
Type arbeidspositie
desempleado
työtön
Type arbeidspositie
empresario
yrittäjä
Type arbeidspositie
autónomo
itsenäinen ammatinharjoittaja
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
työharjoittelija
Type arbeidspositie
voluntario
vapaaehtoistyöntekijä
Type arbeidspositie
asesor
konsultti
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
Minulla on ________ sopimus.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
kokopäiväinen
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
määräaikainen
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
vakituinen
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
kausiluonteinen
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
Koska minä saan palkkani?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
Haluaisin saada _______.
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
äitiyslomaa
Type verlof
la baja por paternidad
isyyslomaa
Type verlof
la baja por enfermedad
sairaslomaa
Type verlof
días libres
lomaa
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Belastingteruggaveopties