Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

¿Puedo trabajar en (país)?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
¿Necesito permiso de trabajo?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Soy ____________________.
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
asalariado
雇佣
Type arbeidspositie
desempleado
待业
Type arbeidspositie
empresario
企业家
Type arbeidspositie
autónomo
自雇者
Type arbeidspositie
trabajador en prácticas
实习生
Type arbeidspositie
voluntario
志愿者
Type arbeidspositie
asesor
顾问
Type arbeidspositie
Me gustaría darme de alta como autónomo.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Tengo un contrato ______________.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tiempo completo
全职
Type arbeidsovereenkomst
a tiempo parcial
兼职
Type arbeidsovereenkomst
de duración determinada
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
indefinido
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
de temporada
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
¿Cuándo se cobra?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Me gustaría solicitar _____________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
la baja por maternidad
产假
Type verlof
la baja por paternidad
陪产假
Type verlof
la baja por enfermedad
病假
Type verlof
días libres
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Me gustaría informarme sobre los impuestos
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Me gustaría declarar mis ingresos.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
¿Cómo me informarán de _______________?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
¿Cuánto me sale a devolver?
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
¿Cuánto me sale a pagar?
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties