Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Я могу работать в [страна]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Мне нужно разрешение на работу?
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Какова государственная минимальная зарплата?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Я___________________.
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
имеющий работу
asalariado
Type arbeidspositie
безработный
desempleado
Type arbeidspositie
предприниматель
empresario
Type arbeidspositie
частный предприниматель
autónomo
Type arbeidspositie
практикант
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
волонтер
voluntario
Type arbeidspositie
советник
asesor
Type arbeidspositie
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Каков тип вашего рабочего контракта?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
У меня______________контракт.
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
полная занятость
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
неполная занятость
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
фиксированный
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
долговременный
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
сезонный
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
Когда я получу зарплату?
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
декретный отпуск
la baja por maternidad
Type verlof
отпуск по причине отцовства
la baja por paternidad
Type verlof
больничные выплаты
la baja por enfermedad
Type verlof
выходные дни
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Кто сообщит мне_______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
какова сумма моего возврата
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
Долж(ен/на) ли я платить больше
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties