Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Я могу работать в [страна]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Мне нужно разрешение на работу?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual è il salario minimo?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Я___________________.
Sono ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
имеющий работу
impiegato/a
Type arbeidspositie
безработный
disoccupato/a
Type arbeidspositie
предприниматель
un imprenditore/un'imprenditrice
Type arbeidspositie
частный предприниматель
un lavoratore autonomo
Type arbeidspositie
практикант
uno/a stagista
Type arbeidspositie
волонтер
un/una volontario/a
Type arbeidspositie
советник
un/a consulente
Type arbeidspositie
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Каков тип вашего рабочего контракта?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
У меня______________контракт.
Ho un contratto _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
полная занятость
a tempo pieno
Type arbeidsovereenkomst
неполная занятость
part-time
Type arbeidsovereenkomst
фиксированный
a tempo determinato
Type arbeidsovereenkomst
долговременный
a tempo indeterminato
Type arbeidsovereenkomst
сезонный
stagionale
Type arbeidsovereenkomst
Когда я получу зарплату?
Quando viene versato lo stipendio?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Vorrei chiedere ___________.
Verlof aanvragen
декретный отпуск
il congedo di maternità
Type verlof
отпуск по причине отцовства
il congedo di paternità
Type verlof
больничные выплаты
il congedo per malattia
Type verlof
выходные дни
dei giorni liberi
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Navragen van belastingen
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Кто сообщит мне_______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
какова сумма моего возврата
quanto mi verrà rimborsato
Belastingteruggaveopties
Долж(ен/на) ли я платить больше
se devo pagare più tasse
Belastingteruggaveopties