Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Я могу работать в [страна]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Мне нужно разрешение на работу?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Какова государственная минимальная зарплата?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Я___________________.
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
имеющий работу
employé(e)
Type arbeidspositie
безработный
au chômage
Type arbeidspositie
предприниматель
entrepreneur
Type arbeidspositie
частный предприниматель
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
практикант
stagiaire
Type arbeidspositie
волонтер
bénévole
Type arbeidspositie
советник
consultant(e)
Type arbeidspositie
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Каков тип вашего рабочего контракта?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
У меня______________контракт.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
полная занятость
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
неполная занятость
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
фиксированный
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
долговременный
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
сезонный
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
Когда я получу зарплату?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
декретный отпуск
un congé maternité
Type verlof
отпуск по причине отцовства
un congé paternité
Type verlof
больничные выплаты
un congé maladie
Type verlof
выходные дни
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Кто сообщит мне_______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
какова сумма моего возврата
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
Долж(ен/на) ли я платить больше
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties