Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Я могу работать в [страна]?
Am I eligible to work in [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Do I need a social security number before I start working?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Мне нужно разрешение на работу?
Do I need a work permit?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Какова государственная минимальная зарплата?
What is the national minimum wage?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Я___________________.
I am ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
имеющий работу
employed
Type arbeidspositie
безработный
unemployed
Type arbeidspositie
предприниматель
an entrepreneur
Type arbeidspositie
частный предприниматель
self-employed
Type arbeidspositie
практикант
an intern
Type arbeidspositie
волонтер
a volunteer
Type arbeidspositie
советник
a consultant
Type arbeidspositie
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
I would like to register as a freelance professional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Каков тип вашего рабочего контракта?
What type of employment contract do you have?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
У меня______________контракт.
I have a ______________ contract.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
полная занятость
full-time
Type arbeidsovereenkomst
неполная занятость
part-time
Type arbeidsovereenkomst
фиксированный
fixed-term
Type arbeidsovereenkomst
долговременный
permanent
Type arbeidsovereenkomst
сезонный
seasonal
Type arbeidsovereenkomst
Когда я получу зарплату?
When do I get my paycheck?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Я бы хотел(а) попросить о___________.
I would like to ask for _________.
Verlof aanvragen
декретный отпуск
maternity leave
Type verlof
отпуск по причине отцовства
paternity leave
Type verlof
больничные выплаты
sick leave
Type verlof
выходные дни
days off
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Я бы хотел(а) узнать о налогах
I would like to have some information on taxation.
Navragen van belastingen
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
I would like to report my earnings.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
When is the deadline to send my tax return?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Кто сообщит мне_______________?
Who will let me know ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
какова сумма моего возврата
how much my refund is
Belastingteruggaveopties
Долж(ен/на) ли я платить больше
if I owe more tax
Belastingteruggaveopties