Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Я могу работать в [страна]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Мне нужно разрешение на работу?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Какова государственная минимальная зарплата?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Я___________________.
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
имеющий работу
雇佣
Type arbeidspositie
безработный
待业
Type arbeidspositie
предприниматель
企业家
Type arbeidspositie
частный предприниматель
自雇者
Type arbeidspositie
практикант
实习生
Type arbeidspositie
волонтер
志愿者
Type arbeidspositie
советник
顾问
Type arbeidspositie
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Каков тип вашего рабочего контракта?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
У меня______________контракт.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
полная занятость
全职
Type arbeidsovereenkomst
неполная занятость
兼职
Type arbeidsovereenkomst
фиксированный
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
долговременный
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
сезонный
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Когда я получу зарплату?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Я бы хотел(а) попросить о___________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
декретный отпуск
产假
Type verlof
отпуск по причине отцовства
陪产假
Type verlof
больничные выплаты
病假
Type verlof
выходные дни
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Я бы хотел(а) узнать о налогах
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Кто сообщит мне_______________?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
какова сумма моего возврата
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
Долж(ен/на) ли я платить больше
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties