Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
Jestem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zatrudniony/a
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
bezrobotny/a
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
przedsiębiorcą
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
praktykantem/praktykantką
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
wolontariuszem/wolontariuszką
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
doradcą
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mam umowę ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
o pracę na pełny etat
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
(o pracę) na czas określony
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
(o pracę) na czas nieokreślony
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
o pracę sezonową
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
Kiedy będę dostawać wypłatę?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
urlop macierzyński
การลาคลอด
Type verlof
urlop ojcowski
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
chorobowe
การลาป่วย
Type verlof
kilka dni urlopu
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kto poinformuje mnie ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ile wynosi mój zwrot podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties