Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Jestem ___________________ .
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
zatrudniony/a
雇佣
Type arbeidspositie
bezrobotny/a
待业
Type arbeidspositie
przedsiębiorcą
企业家
Type arbeidspositie
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
自雇者
Type arbeidspositie
praktykantem/praktykantką
实习生
Type arbeidspositie
wolontariuszem/wolontariuszką
志愿者
Type arbeidspositie
doradcą
顾问
Type arbeidspositie
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Mam umowę ___________.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
o pracę na pełny etat
全职
Type arbeidsovereenkomst
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
兼职
Type arbeidsovereenkomst
(o pracę) na czas określony
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
(o pracę) na czas nieokreślony
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
o pracę sezonową
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Kiedy będę dostawać wypłatę?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
urlop macierzyński
产假
Type verlof
urlop ojcowski
陪产假
Type verlof
chorobowe
病假
Type verlof
kilka dni urlopu
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Kto poinformuje mnie ______________?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
ile wynosi mój zwrot podatku
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties