Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Kan ik in [land] werken?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Heb ik een werkvergunning nodig?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Wat is het nationale minimumloon?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
Ik ben ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
werkende
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
werkloos
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
een ondernemer
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
een zelfstandige
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
een stagair
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
een vrijwilliger
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
een consultant
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
voltijdse
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
deeltijdse
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
tijdelijke
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
permanente
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
seizoensgebonden
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Ik zou graag _________ aanvragen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
moederschapsverlof
การลาคลอด
Type verlof
vaderschapsverlof
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
ziekteverlof
การลาป่วย
Type verlof
vrije dagen
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
Ik zou graag een loonaangifte doen.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Wie informeert mij over ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hoeveel mijn belastingteruggave is
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
of ik meer belastingen schuldig ben
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties