Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Kan ik in [land] werken?
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Heb ik een werkvergunning nodig?
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Wat is het nationale minimumloon?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Ik ben ___________________ .
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
werkende
asalariado
Type arbeidspositie
werkloos
desempleado
Type arbeidspositie
een ondernemer
empresario
Type arbeidspositie
een zelfstandige
autónomo
Type arbeidspositie
een stagair
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
een vrijwilliger
voluntario
Type arbeidspositie
een consultant
asesor
Type arbeidspositie
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
voltijdse
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
deeltijdse
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
tijdelijke
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
permanente
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
seizoensgebonden
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Ik zou graag _________ aanvragen.
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
moederschapsverlof
la baja por maternidad
Type verlof
vaderschapsverlof
la baja por paternidad
Type verlof
ziekteverlof
la baja por enfermedad
Type verlof
vrije dagen
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Wie informeert mij over ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hoeveel mijn belastingteruggave is
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
of ik meer belastingen schuldig ben
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties