Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Kan ik in [land] werken?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Heb ik een werkvergunning nodig?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Wat is het nationale minimumloon?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Ik ben ___________________ .
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
werkende
employé(e)
Type arbeidspositie
werkloos
au chômage
Type arbeidspositie
een ondernemer
entrepreneur
Type arbeidspositie
een zelfstandige
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
een stagair
stagiaire
Type arbeidspositie
een vrijwilliger
bénévole
Type arbeidspositie
een consultant
consultant(e)
Type arbeidspositie
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
voltijdse
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
deeltijdse
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
tijdelijke
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
permanente
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
seizoensgebonden
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Ik zou graag _________ aanvragen.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
moederschapsverlof
un congé maternité
Type verlof
vaderschapsverlof
un congé paternité
Type verlof
ziekteverlof
un congé maladie
Type verlof
vrije dagen
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Wie informeert mij over ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hoeveel mijn belastingteruggave is
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
of ik meer belastingen schuldig ben
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties