Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Kan ik in [land] werken?
Am I eligible to work in [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Do I need a social security number before I start working?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Heb ik een werkvergunning nodig?
Do I need a work permit?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Wat is het nationale minimumloon?
What is the national minimum wage?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Ik ben ___________________ .
I am ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
werkende
employed
Type arbeidspositie
werkloos
unemployed
Type arbeidspositie
een ondernemer
an entrepreneur
Type arbeidspositie
een zelfstandige
self-employed
Type arbeidspositie
een stagair
an intern
Type arbeidspositie
een vrijwilliger
a volunteer
Type arbeidspositie
een consultant
a consultant
Type arbeidspositie
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
What type of employment contract do you have?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
I have a ______________ contract.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
voltijdse
full-time
Type arbeidsovereenkomst
deeltijdse
part-time
Type arbeidsovereenkomst
tijdelijke
fixed-term
Type arbeidsovereenkomst
permanente
permanent
Type arbeidsovereenkomst
seizoensgebonden
seasonal
Type arbeidsovereenkomst
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
When do I get my paycheck?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Ik zou graag _________ aanvragen.
I would like to ask for _________.
Verlof aanvragen
moederschapsverlof
maternity leave
Type verlof
vaderschapsverlof
paternity leave
Type verlof
ziekteverlof
sick leave
Type verlof
vrije dagen
days off
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
I would like to have some information on taxation.
Navragen van belastingen
Ik zou graag een loonaangifte doen.
I would like to report my earnings.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
When is the deadline to send my tax return?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Wie informeert mij over ______________?
Who will let me know ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hoeveel mijn belastingteruggave is
how much my refund is
Belastingteruggaveopties
of ik meer belastingen schuldig ben
if I owe more tax
Belastingteruggaveopties