Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
werkende
雇佣
Type arbeidspositie
werkloos
待业
Type arbeidspositie
een ondernemer
企业家
Type arbeidspositie
een zelfstandige
自雇者
Type arbeidspositie
een stagair
实习生
Type arbeidspositie
een vrijwilliger
志愿者
Type arbeidspositie
een consultant
顾问
Type arbeidspositie
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
voltijdse
全职
Type arbeidsovereenkomst
deeltijdse
兼职
Type arbeidsovereenkomst
tijdelijke
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
permanente
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
seizoensgebonden
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
Verlof aanvragen
moederschapsverlof
产假
Type verlof
vaderschapsverlof
陪产假
Type verlof
ziekteverlof
病假
Type verlof
vrije dagen
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties