Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
disoccupato/a
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
uno/a stagista
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
un/a consulente
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
part-time
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
การลาคลอด
Type verlof
il congedo di paternità
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
il congedo per malattia
การลาป่วย
Type verlof
dei giorni liberi
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties