Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Я могу работать в [страна]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Мне нужно разрешение на работу?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
Какова государственная минимальная зарплата?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
Я___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
имеющий работу
Type arbeidspositie
disoccupato/a
безработный
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
предприниматель
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
частный предприниматель
Type arbeidspositie
uno/a stagista
практикант
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
волонтер
Type arbeidspositie
un/a consulente
советник
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
У меня______________контракт.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
полная занятость
Type arbeidsovereenkomst
part-time
неполная занятость
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
фиксированный
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
долговременный
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
сезонный
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
Когда я получу зарплату?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
декретный отпуск
Type verlof
il congedo di paternità
отпуск по причине отцовства
Type verlof
il congedo per malattia
больничные выплаты
Type verlof
dei giorni liberi
выходные дни
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
какова сумма моего возврата
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Belastingteruggaveopties