Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
Jestem ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
zatrudniony/a
Type arbeidspositie
disoccupato/a
bezrobotny/a
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
przedsiębiorcą
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Type arbeidspositie
uno/a stagista
praktykantem/praktykantką
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
wolontariuszem/wolontariuszką
Type arbeidspositie
un/a consulente
doradcą
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
Mam umowę ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
o pracę na pełny etat
Type arbeidsovereenkomst
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
(o pracę) na czas określony
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
(o pracę) na czas nieokreślony
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
o pracę sezonową
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
urlop macierzyński
Type verlof
il congedo di paternità
urlop ojcowski
Type verlof
il congedo per malattia
chorobowe
Type verlof
dei giorni liberi
kilka dni urlopu
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
ile wynosi mój zwrot podatku
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Belastingteruggaveopties