Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
werkende
Type arbeidspositie
disoccupato/a
werkloos
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
een ondernemer
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
een zelfstandige
Type arbeidspositie
uno/a stagista
een stagair
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
un/a consulente
een consultant
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
part-time
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
permanente
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
moederschapsverlof
Type verlof
il congedo di paternità
vaderschapsverlof
Type verlof
il congedo per malattia
ziekteverlof
Type verlof
dei giorni liberi
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties