Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
μισθωτός
Type arbeidspositie
disoccupato/a
άνεργος
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
uno/a stagista
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
εθελοντής
Type arbeidspositie
un/a consulente
σύμβουλος
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
part-time
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
άδεια μητρότητας
Type verlof
il congedo di paternità
άδεια πατρότητας
Type verlof
il congedo per malattia
επίδομα ασθενείας
Type verlof
dei giorni liberi
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties