Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
employé(e)
Type arbeidspositie
disoccupato/a
au chômage
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
entrepreneur
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
uno/a stagista
stagiaire
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
bénévole
Type arbeidspositie
un/a consulente
consultant(e)
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
part-time
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
un congé maternité
Type verlof
il congedo di paternità
un congé paternité
Type verlof
il congedo per malattia
un congé maladie
Type verlof
dei giorni liberi
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties