Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
Mi estas ________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
dungata
Type arbeidspositie
disoccupato/a
senlabora
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
entreprenisto
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
memdungito
Type arbeidspositie
uno/a stagista
internulo
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
volontulo
Type arbeidspositie
un/a consulente
konsilisto
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
Mi havas____________ kontrakton.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
plentempan
Type arbeidsovereenkomst
part-time
parttempan
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
limigitan
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
permanentan
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
sezonan
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
Mi ŝatus peti _________.
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
akuŝferion
Type verlof
il congedo di paternità
akuŝferion (por patro)
Type verlof
il congedo per malattia
malsanan salajron
Type verlof
dei giorni liberi
feritagojn
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kiu diros min ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
kiom mia repago estas
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
se mi ŝuldas pli imposton
Belastingteruggaveopties