Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Qual è il salario minimo?
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Sono ____________.
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
impiegato/a
雇佣
Type arbeidspositie
disoccupato/a
待业
Type arbeidspositie
un imprenditore/un'imprenditrice
企业家
Type arbeidspositie
un lavoratore autonomo
自雇者
Type arbeidspositie
uno/a stagista
实习生
Type arbeidspositie
un/una volontario/a
志愿者
Type arbeidspositie
un/a consulente
顾问
Type arbeidspositie
Vorrei registrarmi come libero professionista.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Ho un contratto _________.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
a tempo pieno
全职
Type arbeidsovereenkomst
part-time
兼职
Type arbeidsovereenkomst
a tempo determinato
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
a tempo indeterminato
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
stagionale
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Quando viene versato lo stipendio?
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Vorrei chiedere ___________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
il congedo di maternità
产假
Type verlof
il congedo di paternità
陪产假
Type verlof
il congedo per malattia
病假
Type verlof
dei giorni liberi
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Chi mi farà sapere ____________ ?
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
quanto mi verrà rimborsato
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
se devo pagare più tasse
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties