Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Får jag lov att arbeta i [land]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Vad är minimilönen?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
Jag är ______________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
anställd
Type arbeidspositie
άνεργος
arbetslös
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
entreprenör
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
egenföretagare
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Type arbeidspositie
εθελοντής
voluntärarbetare
Type arbeidspositie
σύμβουλος
konsultant
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jag har ett _________ kontrakt.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
fulltid
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
deltid
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
visstids
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
permanent anställd
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
säsongsanställd
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
När får jag lön?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
mammaledigt
Type verlof
άδεια πατρότητας
pappaledigt
Type verlof
επίδομα ασθενείας
sjuklön
Type verlof
μέρες άδεια
semester
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jag vill rapportera min inkomst.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vem informerar mig om _______?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hur mycket min skatteåterbäring är
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
huruvida jag ska betala mer skatt
Belastingteruggaveopties