Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
asalariado
Type arbeidspositie
άνεργος
desempleado
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
empresario
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
autónomo
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
εθελοντής
voluntario
Type arbeidspositie
σύμβουλος
asesor
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
la baja por maternidad
Type verlof
άδεια πατρότητας
la baja por paternidad
Type verlof
επίδομα ασθενείας
la baja por enfermedad
Type verlof
μέρες άδεια
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties