Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Я могу работать в [страна]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Мне нужно разрешение на работу?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Какова государственная минимальная зарплата?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
Я___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
имеющий работу
Type arbeidspositie
άνεργος
безработный
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
предприниматель
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
частный предприниматель
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
практикант
Type arbeidspositie
εθελοντής
волонтер
Type arbeidspositie
σύμβουλος
советник
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Каков тип вашего рабочего контракта?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
У меня______________контракт.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
полная занятость
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
неполная занятость
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
фиксированный
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
долговременный
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
сезонный
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Когда я получу зарплату?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
декретный отпуск
Type verlof
άδεια πατρότητας
отпуск по причине отцовства
Type verlof
επίδομα ασθενείας
больничные выплаты
Type verlof
μέρες άδεια
выходные дни
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Кто сообщит мне_______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
какова сумма моего возврата
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Долж(ен/на) ли я платить больше
Belastingteruggaveopties