Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
werkende
Type arbeidspositie
άνεργος
werkloos
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
een ondernemer
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Type arbeidspositie
εθελοντής
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
σύμβουλος
een consultant
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
permanente
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Type verlof
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Type verlof
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Type verlof
μέρες άδεια
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties