Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual è il salario minimo?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
Sono ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
impiegato/a
Type arbeidspositie
άνεργος
disoccupato/a
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
un imprenditore/un'imprenditrice
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
un lavoratore autonomo
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
uno/a stagista
Type arbeidspositie
εθελοντής
un/una volontario/a
Type arbeidspositie
σύμβουλος
un/a consulente
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ho un contratto _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
part-time
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
a tempo determinato
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
a tempo indeterminato
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
stagionale
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando viene versato lo stipendio?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Vorrei chiedere ___________.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
il congedo di maternità
Type verlof
άδεια πατρότητας
il congedo di paternità
Type verlof
επίδομα ασθενείας
il congedo per malattia
Type verlof
μέρες άδεια
dei giorni liberi
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
quanto mi verrà rimborsato
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se devo pagare più tasse
Belastingteruggaveopties