Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
employé(e)
Type arbeidspositie
άνεργος
au chômage
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
entrepreneur
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
stagiaire
Type arbeidspositie
εθελοντής
bénévole
Type arbeidspositie
σύμβουλος
consultant(e)
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
un congé maternité
Type verlof
άδεια πατρότητας
un congé paternité
Type verlof
επίδομα ασθενείας
un congé maladie
Type verlof
μέρες άδεια
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties