Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
Mi estas ________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
dungata
Type arbeidspositie
άνεργος
senlabora
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
entreprenisto
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
memdungito
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
internulo
Type arbeidspositie
εθελοντής
volontulo
Type arbeidspositie
σύμβουλος
konsilisto
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mi havas____________ kontrakton.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
plentempan
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
parttempan
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
limigitan
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
permanentan
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
sezonan
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiam mi ricevas mian salajron?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Mi ŝatus peti _________.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
akuŝferion
Type verlof
άδεια πατρότητας
akuŝferion (por patro)
Type verlof
επίδομα ασθενείας
malsanan salajron
Type verlof
μέρες άδεια
feritagojn
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kiu diros min ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
kiom mia repago estas
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se mi ŝuldas pli imposton
Belastingteruggaveopties