Engels | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Am I eligible to work in [country]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Do I need a social security number before I start working?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Do I need a work permit?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
What is the national minimum wage?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
I am ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
employed
Type arbeidspositie
άνεργος
unemployed
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
an entrepreneur
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
self-employed
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
an intern
Type arbeidspositie
εθελοντής
a volunteer
Type arbeidspositie
σύμβουλος
a consultant
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
I would like to register as a freelance professional.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
What type of employment contract do you have?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
I have a ______________ contract.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
full-time
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
part-time
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
fixed-term
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
permanent
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
seasonal
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
When do I get my paycheck?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
I would like to ask for _________.
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
maternity leave
Type verlof
άδεια πατρότητας
paternity leave
Type verlof
επίδομα ασθενείας
sick leave
Type verlof
μέρες άδεια
days off
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
I would like to have some information on taxation.
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
I would like to report my earnings.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
When is the deadline to send my tax return?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Who will let me know ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
how much my refund is
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
if I owe more tax
Belastingteruggaveopties