Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
请问我可以在【国家】工作吗?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
请问我需要工作许可证吗?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
全国最低工资是多少?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Είμαι _________________.
我是___________________ 。
Verklaren wat uw arbeidspositie is
μισθωτός
雇佣
Type arbeidspositie
άνεργος
待业
Type arbeidspositie
επιχειρηματίας
企业家
Type arbeidspositie
αυτοαπασχολούμενος
自雇者
Type arbeidspositie
ασκούμενος σε πρακτική
实习生
Type arbeidspositie
εθελοντής
志愿者
Type arbeidspositie
σύμβουλος
顾问
Type arbeidspositie
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
我想要以自由职业者身份登记。
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
你提供哪种类型的工作合同?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
我有一个______________合同。
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
πλήρους απασχόλησης
全职
Type arbeidsovereenkomst
μερικής απασχόλησης
兼职
Type arbeidsovereenkomst
ορισμένης διάρκειας
定期合同
Type arbeidsovereenkomst
μόνιμο
永久合同
Type arbeidsovereenkomst
εποχιακός
季节性合同
Type arbeidsovereenkomst
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
我什么时候能拿到我的工资?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
我想要_________。
Verlof aanvragen
άδεια μητρότητας
产假
Type verlof
άδεια πατρότητας
陪产假
Type verlof
επίδομα ασθενείας
病假
Type verlof
μέρες άδεια
请假
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
我想要了解纳税的相关信息。
Navragen van belastingen
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
我想要申报我的收入。
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
谁会告诉我______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
我的税收返还是多少
Belastingteruggaveopties
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
我是否要交更多税
Belastingteruggaveopties