Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Vad är minimilönen?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Jag är ______________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
anställd
Type arbeidspositie
au chômage
arbetslös
Type arbeidspositie
entrepreneur
entreprenör
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
egenföretagare
Type arbeidspositie
stagiaire
praktikant
Type arbeidspositie
bénévole
voluntärarbetare
Type arbeidspositie
consultant(e)
konsultant
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
fulltid
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
deltid
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
visstids
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
permanent anställd
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
säsongsanställd
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
När får jag lön?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Verlof aanvragen
un congé maternité
mammaledigt
Type verlof
un congé paternité
pappaledigt
Type verlof
un congé maladie
sjuklön
Type verlof
des congés
semester
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Jag vill rapportera min inkomst.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Vem informerar mig om _______?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
hur mycket min skatteåterbäring är
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
huruvida jag ska betala mer skatt
Belastingteruggaveopties