Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Asgari ücret ne kadar?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Ben ___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
çalışıyorum
Type arbeidspositie
au chômage
işsizim
Type arbeidspositie
entrepreneur
girişimciyim
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
serbest meslek sahibiyim
Type arbeidspositie
stagiaire
stajyerim
Type arbeidspositie
bénévole
gönüllüyüm
Type arbeidspositie
consultant(e)
danışmanım
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Sözleşmem ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
tam zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
yarı zamanlı
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
süreli sözleşme
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
kalıcı
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
mevsimlik
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Verlof aanvragen
un congé maternité
annelik izni
Type verlof
un congé paternité
babalık izni
Type verlof
un congé maladie
hastalık izni
Type verlof
des congés
günlük izin
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
geri ödeme miktarı
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Belastingteruggaveopties