Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
ฉันเป็น ___________________
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
ผู้มีงานทำ
Type arbeidspositie
au chômage
ผู้ว่างงาน
Type arbeidspositie
entrepreneur
ผู้ประกอบการ
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Type arbeidspositie
stagiaire
เด็กฝึกงาน
Type arbeidspositie
bénévole
อาสาสมัคร
Type arbeidspositie
consultant(e)
ที่ปรึกษา
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
เต็มเวลา
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
นอกเวลา
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
มีกำหนดเวลา
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
พนักงานประจำ
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
ตามช่วงเวลา
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Verlof aanvragen
un congé maternité
การลาคลอด
Type verlof
un congé paternité
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type verlof
un congé maladie
การลาป่วย
Type verlof
des congés
การหยุดงานเอง
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Belastingteruggaveopties