Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
¿Puedo trabajar en (país)?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
¿Necesito permiso de trabajo?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Soy ____________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
asalariado
Type arbeidspositie
au chômage
desempleado
Type arbeidspositie
entrepreneur
empresario
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
autónomo
Type arbeidspositie
stagiaire
trabajador en prácticas
Type arbeidspositie
bénévole
voluntario
Type arbeidspositie
consultant(e)
asesor
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Tengo un contrato ______________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
a tiempo completo
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
a tiempo parcial
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
de duración determinada
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
indefinido
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
de temporada
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
¿Cuándo se cobra?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Verlof aanvragen
un congé maternité
la baja por maternidad
Type verlof
un congé paternité
la baja por paternidad
Type verlof
un congé maladie
la baja por enfermedad
Type verlof
des congés
días libres
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
¿Cuánto me sale a devolver?
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
¿Cuánto me sale a pagar?
Belastingteruggaveopties