Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Я могу работать в [страна]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Мне нужно разрешение на работу?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Какова государственная минимальная зарплата?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Я___________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
имеющий работу
Type arbeidspositie
au chômage
безработный
Type arbeidspositie
entrepreneur
предприниматель
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
частный предприниматель
Type arbeidspositie
stagiaire
практикант
Type arbeidspositie
bénévole
волонтер
Type arbeidspositie
consultant(e)
советник
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
У меня______________контракт.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
полная занятость
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
неполная занятость
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
фиксированный
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
долговременный
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
сезонный
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Когда я получу зарплату?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Verlof aanvragen
un congé maternité
декретный отпуск
Type verlof
un congé paternité
отпуск по причине отцовства
Type verlof
un congé maladie
больничные выплаты
Type verlof
des congés
выходные дни
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
какова сумма моего возврата
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
Долж(ен/на) ли я платить больше
Belastingteruggaveopties