Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Kan ik in [land] werken?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Wat is het nationale minimumloon?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Ik ben ___________________ .
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
werkende
Type arbeidspositie
au chômage
werkloos
Type arbeidspositie
entrepreneur
een ondernemer
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
een zelfstandige
Type arbeidspositie
stagiaire
een stagair
Type arbeidspositie
bénévole
een vrijwilliger
Type arbeidspositie
consultant(e)
een consultant
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
voltijdse
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
deeltijdse
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
tijdelijke
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
permanente
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
seizoensgebonden
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Verlof aanvragen
un congé maternité
moederschapsverlof
Type verlof
un congé paternité
vaderschapsverlof
Type verlof
un congé maladie
ziekteverlof
Type verlof
des congés
vrije dagen
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
hoeveel mijn belastingteruggave is
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
of ik meer belastingen schuldig ben
Belastingteruggaveopties