Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Qual è il salario minimo?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Sono ____________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
impiegato/a
Type arbeidspositie
au chômage
disoccupato/a
Type arbeidspositie
entrepreneur
un imprenditore/un'imprenditrice
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
un lavoratore autonomo
Type arbeidspositie
stagiaire
uno/a stagista
Type arbeidspositie
bénévole
un/una volontario/a
Type arbeidspositie
consultant(e)
un/a consulente
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Ho un contratto _________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
a tempo pieno
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
part-time
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
a tempo determinato
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
a tempo indeterminato
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
stagionale
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Quando viene versato lo stipendio?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Vorrei chiedere ___________.
Verlof aanvragen
un congé maternité
il congedo di maternità
Type verlof
un congé paternité
il congedo di paternità
Type verlof
un congé maladie
il congedo per malattia
Type verlof
des congés
dei giorni liberi
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
quanto mi verrà rimborsato
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
se devo pagare più tasse
Belastingteruggaveopties