Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
Type arbeidspositie
au chômage
Type arbeidspositie
entrepreneur
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
Type arbeidspositie
stagiaire
Type arbeidspositie
bénévole
Type arbeidspositie
consultant(e)
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Verlof aanvragen
un congé maternité
Type verlof
un congé paternité
Type verlof
un congé maladie
Type verlof
des congés
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
Belastingteruggaveopties