Grieks | Uitdrukkingen - Immigratie | Werk

Werk - Algemeen

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Vragen of u kan werken in een bepaald land
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Navragen wat het minimumloon is van het land
Je suis ___________.
Είμαι _________________.
Verklaren wat uw arbeidspositie is
employé(e)
μισθωτός
Type arbeidspositie
au chômage
άνεργος
Type arbeidspositie
entrepreneur
επιχειρηματίας
Type arbeidspositie
travailleur indépendant
αυτοαπασχολούμενος
Type arbeidspositie
stagiaire
ασκούμενος σε πρακτική
Type arbeidspositie
bénévole
εθελοντής
Type arbeidspositie
consultant(e)
σύμβουλος
Type arbeidspositie
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst
J'ai un contrat ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft
à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.D.
ορισμένης διάρκειας
Type arbeidsovereenkomst
en C.D.I.
μόνιμο
Type arbeidsovereenkomst
saisonnier
εποχιακός
Type arbeidsovereenkomst
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald
Je voudrais _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Verlof aanvragen
un congé maternité
άδεια μητρότητας
Type verlof
un congé paternité
άδεια πατρότητας
Type verlof
un congé maladie
επίδομα ασθενείας
Type verlof
des congés
μέρες άδεια
Type verlof

Werk - Belastingteruggave

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Navragen van belastingen
Je voudrais déclarer mes revenus.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient
Qui me préviendra ________________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen moet betalen
du montant qui me sera remboursé
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Belastingteruggaveopties
si je dois payer davantage d'impôts
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Belastingteruggaveopties